İstatistikler

Öğrenci
Öğrenci Sayıları 2019 2018 2017 2016 2015
Toplam Öğrenci Sayısı 1908 1844 1797 1620 1379
Ön Lisans 0 0 0 0 0
Lisans 1375 1314 1281 1144 980
Yüksek Lisans 243 273 250 217 183
Doktora 80 60 55 37 28
Yabancı Uyruklu 210 197 211 222 188
 
Personel
Personel Sayıları 2019 2018 2017 2016 2015
Akademik Personel 99 104 110 109 95
İdari Personel 66 68 75 76 76
İdari Personel / Öğrenci Oranı 0,03459 0,03688 0,04174 0,04691 0,05511
İdari Personel / Akademik Personel Oranı 0,66667 0,65385 0,68182 0,69725 0,8
 
Akademik Birimler
Akademik Birimler 2019 2018 2017 2016 2015
Fakülte Sayısı 6 6 6 6 6
Yüksekokul Sayısı 1 1 1 1 1
Meslek Yüksekokulu Sayısı 0 0 0 0 0
Enstitü Sayısı 3 3 3 3 3
 
Program Sayısı
Toplam Program Sayısı 2019 2018 2017 2016 2015
Ön Lisans 0 0 0 0 0
Lisans 12 11 11 11 11
Yüksek Lisans 15 15 14 14 13
Doktora 5 5 5 5 5

 

Altyapı
Altyapı 2019 2018 2017 2016 2015
Eğitim Alanları (Derslik vb) (m2) 6368 9721,5 3089 3385 1263
Araştırma Alanları (Lab. vb.) (m2) 1495 1495 343 210 160
Toplam Kapalı Alan (m2) 56041 34000 34000 30600 23220
Toplam Açık Alan (m2) 32500 6000 6000 37000 24000
Öğrenci Başına Düşen Toplam Kapalı Alan (m2) 0,11363 0,28593 0,09085 0,11062 0,05439
Öğrenci Başına Düşen Toplam Açık Alan (m2) 0,05871 1,62025 0,51483 0,04378 0,05263

 

Kütüphane
Kütüphane Kaynakları 2019 2018 2017 2016 2015
Toplam Kitap Sayısı 87823 76393 70535 66004 60615
Veri Tabanı Üyeliği 1 1 2 1 0
Kütüphane Fiziki Alan (m2) 6243 833 800 660 800