İstatistikler

Öğrenci
Öğrenci Sayıları 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Toplam Öğrenci Sayısı 2670 2190 1908 1844 1797 1620 1379
Ön Lisans 0 0 0 0 0 0 0
Lisans 2168 1745 1375 1314 1281 1144 980
Yüksek Lisans 392 344 243 273 250 217 183
Doktora 110 101 80 60 55 37 28
Yabancı Uyruklu 262 223 210 197 211 222 188
Yabancı Uyruklu Öğrenci Oranı 9,81 10,18 11,01 10,68 11,74 13,70 13,63

Personel
Personel Sayıları 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Akademik Personel 145 121 99 104 110 109 95
Yabancı Uyruklu Akademik Personel 15 17 18 28 34 32 22
İdari Personel 66 66 66 68 75 76 76
Yabancı Uyruklu İdari Personel 3 3 2 1 1 1 1
İdari Personel Başına Öğrenci Sayısı 40,45 33,18 28,91 27,12 23,96 21,32 18,14
Akademik Personel Başına Öğrenci Sayısı 18,41 18,10 19,27 17,73 16,34 14,86 14,52
Toplam Öğrenci Sayısı 2670 2190 1908 1844 1797 1620 1379

 

 

 


Akademik Birimler
Akademik Birimler 2021 2020 2019 2018 2017
Fakülte Sayısı 7 7 6 6 6
Yüksekokul Sayısı 1 1 1 1 1
Meslek Yüksekokulu Sayısı 0 0 0 0 0
Enstitü Sayısı 1 1 1 1 1

 

Program Sayısı
Toplam Program Sayısı 2021 2020 2019 2018 2017
Ön Lisans 0 0 0 0 0
Lisans 19 16 12 11 11
Yüksek Lisans 29 24 15 15 14
Doktora 6 5 5 5 5

 

Altyapı
Altyapı 2021 2020 2019 2018 2017
Eğitim Alanları (Derslik vb) (m2) 7964 7964 7964 7095 3089
Araştırma Alanları (Lab. vb.) (m2) 779 779 779 779 343
Toplam Kapalı Alan (m2) 70200 56079 56041 34000 34000
Toplam Açık Alan (m2) 32500 32500 32500 6000 6000
Öğrenci Başına Düşen Toplam Kapalı Alan (m2) 26,3 25,60685 29,37159 18,43818 18,92042
Öğrenci Başına Düşen Toplam Açık Alan (m2) 12,2 14,84018 17,03354 3,253796 3,338898
 
Kütüphane
Kütüphane Kaynakları 2021 2020 2019 2018 2017
Toplam Kitap Sayısı 113865 97295 87823 76393 70535
Veri Tabanı Üyeliği 4 2 1 1 2
Kütüphane Fiziki Alan (m2) 6567 6567 6243 833 800

 

Bilimsel Yayınlar
Yayınlarımız 2021 2020 2019
SCI-Esp/SSCI,AHCI kapsamında taranan dergilerdeki yayın sayısı 13 14 14
SCI-Esp/SSCI,AHCI kapsamı dışındaki alan endekslerince taranan dergilerdeki yayın sayısı 47 42 28
Toplam 60 56 42
Bilimsel Toplantı
Toplantı 2021 2020 2019 2018 2017
Ulusal 59 49 34 21 20
Uluslararası Katılımlı 6        
Uluslararası   1 8 3 4
Toplam 65 50 42 24 24

 

Program Bazında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezun Sayıları
Program Adı Lisan/Yüksek Lisans/Doktora 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Program

Toplam

EDEBİYAT FAKÜLTESİ                  
Türk Dili ve Edebiyatı 27 15 19 22 21 24 13 17 158
Felsefe 10 12 8 11 11 19 4 16 91
Tarih 16 20 16 24 20 19 9 17 141
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) 18 14 13           45
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 20 30 24 5         79
Psikoloji 25 26 32           83
İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ                  
İslam ve Din Bilimleri 33 37 35 44 36 43     228
Uluslararası İlahiyat 8 9 11 6 4       38
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ                  
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 19 21 25 23         88
Ekonomi (İngilizce) 12 11 10           33
Sosyal Hizmet 26 28 29 29         112
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ                  
Çeviribilim (İngilizce) (YL) 5 1 7 1 1       15
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (YL)       1         1
Ekonomi ve Finans (YL) (Tezsiz)           7     7
Ekonomi ve Finans (YL) 1   3 1 2       7
Felsefe (YL) 4 6 4 4 3 3 3   27
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) 1 1 1 2   1     6
Tarih (Doktora)   1             1
Tarih (YL) 3   8 2 3 5 2   23
Temel İslam Bilimleri (YL) 22 9 29 11 5 9 7 1 93
Türk Dili ve Edebiyatı (YL)   1 20 2 2 5 1   31
TOPLAM 250 242 294 188 108 135 39 51 1307