İstatistikler

Öğrenci
Öğrenci Sayıları 2020 2019 2018 2017
Toplam Öğrenci Sayısı 2190 1908 1844 1797
Ön Lisans 0 0 0 0
Lisans 1745 1375 1314 1281
Yüksek Lisans 344 243 273 250
Doktora 101 80 60 55
Yabancı Uyruklu 223 210 197 211

Personel
Personel Sayıları 2020 2019 2018 2017
Akademik Personel 127 99 104 110
Yabancı Uyruklu Akademik Personel 16 18 28 34
İdari Personel 63 66 68 75
Yabancı Uyruklu İdari Personel 2 2 1 1
İdari Personel / Öğrenci Oranı 0,028767 0,03459 0,03688 0,04174
İdari Personel / Akademik Personel Oranı 0,496063 0,66667 0,65385 0,68182

Akademik Birimler
Akademik Birimler 2020 2019 2018 2017
Fakülte Sayısı 7 6 6 6
Yüksekokul Sayısı 1 1 1 1
Meslek Yüksekokulu Sayısı 0 0 0 0
Enstitü Sayısı 3 3 3 3
 
Program Sayısı
Toplam Program Sayısı 2020 2019 2018 2017
Ön Lisans 0 0 0 0
Lisans 16 12 11 11
Yüksek Lisans 24 15 15 14
Doktora 5 5 5 5

 

Altyapı
Altyapı 2020 2019 2018 2017
Eğitim Alanları (Derslik vb) (m2) 7964 7964 7095 3089
Araştırma Alanları (Lab. vb.) (m2) 779 779 779 343
Toplam Kapalı Alan (m2) 56079 56041 34000 34000
Toplam Açık Alan (m2) 32500 32500 6000 6000
Öğrenci Başına Düşen Toplam Kapalı Alan (m2) 25,60685 29,37159 18,43818 18,92042
Öğrenci Başına Düşen Toplam Açık Alan (m2) 14,84018 17,03354 3,253796 3,338898

 

Kütüphane
Kütüphane Kaynakları 2020 2019 2018 2017
Toplam Kitap Sayısı 97295 87823 76393 70535
Veri Tabanı Üyeliği 2 1 1 2
Kütüphane Fiziki Alan (m2) 6567 6243 833 800

 

Bilimsel Yayınlar
Yayınlarımız 2020 2019 2018 2017
Uluslararası Indexlerde Taranan Akademik Yayınlar 39 14 46 48
Diğer Yayınlar 10 28    
Toplam 49 42 46 48

 

Bilimsel Toplantı
Toplantı 2020 2019 2018 2017
Ulusal 49 34 21 20
Uluslararası 1 8 3 4
Toplam 50 42 24 24

 

Program Bazında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Mezun Sayıları
Program Adı Lisan/Yüksek Lisans/Doktora 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Program

Toplam

EDEBİYAT FAKÜLTESİ                
Türk Dili ve Edebiyatı 15 19 22 21 24 13 17 131
Felsefe 12 8 11 11 19 4 16 81
Tarih 20 16 24 20 19 9 17 125
Mütercim-Tercümanlık (Arapça) 14 13           27
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) 30 24 5         59
Psikoloji 26 32           58
İSLAM VE DİN BİLİMLERİ FAKÜLTESİ                
İslam ve Din Bilimleri 37 35 44 36 43     195
Uluslararası İlahiyat 9 11 6 4       30
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ                
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 21 25 23         69
Ekonomi (İngilizce) 11 10           21
Sosyal Hizmet 28 29 29         86
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ                
Çeviribilim (İngilizce) (YL) 1 7 1 1       10
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (YL)     1         1
Ekonomi ve Finans (YL) (Tezsiz)         7     7
Ekonomi ve Finans (YL)   3 1 2       6
Felsefe (YL) 6 4 4 3 3 3   23
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce) 1 1 2   1     5
Tarih (Doktora) 1             1
Tarih (YL)   8 2 3 5 2   20
Temel İslam Bilimleri (YL) 9 29 11 5 9 7 1 71
Türk Dili ve Edebiyatı (YL) 1 20 2 2 5 1   31
TOPLAM 242 294 188 108 135 39 51 1057