Uzaktan Eğitim Alt Komisyonu

Fakülte

Adı Soyadı

Görevi

Eğitim Fakültesi

Dr. Ögr. Üyesi Arzu Öztürk

Başkan

Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Şeyma Güldal

Üye

Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Keleş

Üye

Eğitim Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akıncı

Üye

Edebiyat Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Esat Burak ŞAMAN

Üye

Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Sena EKİNCİ

Üye

Edebiyat Fakültesi 

Arş. Gör. Hüseyin YILDIZ

Üye

Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Cengiz YOLCU

Üye

Edebiyat Fakültesi

Öğr. Gör. Ömer UZUNAĞAÇ

Üye

Edebiyat Fakültesi

Arş. Gör. Uğur Yankı ÜÇKARDEŞLER Üye

Hukuk Fakültesi

Arş. Gör. Şeyma Öztürk

Üye

Hukuk Fakültesi

Arş. Gör. Hatice Kübra Koca

Üye

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar Akgün

Üye

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Michelangelo Guida

Üye

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Harun Şencal

Üye

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Talip Yiğit

Üye

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Yıldırımhan

Üye

İlahiyat Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Hatice BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER

Başkan

İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Sami Turan Erel

Üye

İlahiyat Fakültesi

Arş. Gör. Ahmet Aytep

Üye