Uzaktan Eğitim Yönetimsel Süreci

UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİMSEL SÜRECİ

Uzaktan Eğitimde Yönetim Süreci

Amaç ve Kapsam      : Uzaktan eğitimde yapısal süreç anlatılır.

İlişkili Süreçler         : İlişkili yönetimsel süreçler

Tanımlar                    : Uzaktan Eğitim: Eğitim öğretim faaliyetlerinin web tabanlı olarak sürdürüldüğü süreç

Uzaktan Eğitim Komisyonu: Üniversite’de uzaktan eğitim faaliyetlerinin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli iş ve işlemlerin planlandığı yapı

YÖKAK: Yükseköğretim Kalite Kurulu

YÖKAK Uzaktan Eğitim Ölçütleri: YÖKAK tarafından belirlenen ve uzaktan eğitimde standartların sunulduğu ölçütler

Süreç Akışı

Girdi

Süreç Adımları

Çıktı

Görev Tanım Matrisi

Süreç Adımı

Komisyon

Senato

Rektörlük

1. YÖKAK uzaktan eğitimde kalite güvencesi ölçütleri ve değerlendirme rehberinin incelenmesi

S

B

D

2. Uzaktan eğitim komisyonunun oluşturulması

 

D

(o)

3. Uzaktan eğitimde kurumsal etkinlik alanlarında ihtiyaçların belirlenmesi

S

D

D

4. Uzaktan eğitim iş ve işlemlerinin tanımlanması

S

 

(o)

5. Uzaktan eğitimde web tabanlı platformun tanımlanması

(h)

 

(o)

6. Uzaktan eğitim kurumsal etkinlik alanlarına yönelik yaygınlaştırma ve bilgilendirme işlemlerinin yürütülmesi

S

D

S

7. Uzaktan eğitim sürecinin başlatılması, izleme ve değerlendirme süreçlerinin raporlanması

S

 

S

S: Sorumlu                                                           (h): Hazırlayan

B: Bilgi                                                                 (o): Onaylayan

D: Destek Verir

 

Süreç Detayı

Süreç Adımı

Süreç Detayı

Sorumlular

Girdiler

Çıktılar

1. YÖKAK uzaktan eğitimde kalite güvencesi ölçütleri ve değerlendirme rehberinin incelenmesi

İlgili rehber Üniversite Kalite Komisyonu ve yönetim birimleri tarafından incelenmiştir.

Komisyon

 

 

2. Uzaktan eğitim komisyonunun oluşturulması

Komisyon ilgili akademik ve idari birimlerden oluşturulmuştur.

Rektörlük

 

 

3. Uzaktan eğitimde kurumsal etkinlik alanlarında ihtiyaçların belirlenmesi

Uzaktan eğitimde üniversitenin etkinlik alanlarına göre ihtiyaçlar tanımlanmıştır.

Komisyon

Rektörlük

Senato

 

 

4. Uzaktan eğitim iş ve işlemlerinin tanımlanması

Uzaktan eğitimde; eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve yönetişim etkinlik alanlarında gerekli mevzuatsal alt yapı ve yönergenin hazırlanması tamamlanmıştır

Komisyon

 

 

5. Uzaktan eğitimde web tabanlı platformun tanımlanması

Uzaktan eğitim uygulamasında Microsoft Teams kullanılmaya başlanmıştır

Komisyon

Rektörlük

 

 

 

6. Uzaktan eğitim kurumsal etkinlik alanlarına yönelik yaygınlaştırma ve bilgilendirme işlemlerinin yürütülmesi

Uzaktan eğitimde kullanılacak platformun kullanımına yönelik eğitici bilgilendirme videoları yayınlanmış ve akademik personele eğitim verilmesi sağlanmıştır.

Komisyon

Rektörlük

 

 

 

7. Uzaktan eğitim sürecinin başlatılması, izleme ve değerlendirme süreçlerinin raporlanması

Uzaktan eğitimin başlatılmasından itibaren bilişim birimi tarafından eğitim öğretim faaliyetleri izlenmekte ve takip edilmektedir. Herhangi bir aksaklık olduğunda ilgili müdahaleler yapılmaktadır.

Komisyon

Rektörlük