Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Komisyonu

Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet KOÇ

Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Figen KASAPOĞLU Üye
Dr. Öğr. Üyesi Talip YİĞİT  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nur AKBULUT KILIÇOĞLU Üye
Arş. Gör. Büşra ÜNVERDİ Üye
Arş. Gör. Murat Dinçer Üye