Öğrenci Etkinlikler Değerlendirme Komisyonu

Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ Başkan
Prof. Dr. Ahmet YÜCEL Üye
Prof. Dr. Ayhan ÇİTİL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Burhan GÖKLEMEZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Gençer ÖZDEMİR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Şeyma GÜLDAL Üye
Öğr. Gör. Mehtap GÜVEN ÇOBAN Üye
Gürhan TOKTAŞ Raportör